Giydirme Cephe - Yapı Giydirme ve Giydirme Cephe Sistemleri

Başlatan Medeniyet Mühendisi

Yanıt: 0
Gösterim: 1444
Son İleti 12 Mart 2015, 08:31:49
Gönderen: Medeniyet Mühendisi
Yumuşak Kat Üstüne,Yük. Yapı Modeli Sonucu Burulma ve Düzensizlik-(Ahmet Özürün)

Başlatan Medeniyet Mühendisi

Yanıt: 1
Gösterim: 5736
Son İleti 31 Aralık 2014, 00:23:52
Gönderen: robin
SIVILAŞMIŞ ZEMİNLERDE PRESİYOMETRE DENEYİN ÖNEMİ VE YAPI STATİK ÜZERİNDEKİ FAKT.

Başlatan ahmetozurun

Yanıt: 0
Gösterim: 3416
Son İleti 28 Ağustos 2014, 22:46:56
Gönderen: ahmetozurun

Sakarya Üniversitesi Yapı Tasarım Kulübünün Hazırladığı Derginin İlk Sayısı

  • 0 Yanıt
  • 735 Gösterim

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Medeniyet Mühendisi

  • Admin
  • ****
  • 1933
  • +38/-2
    • Medeniyet Mühendisleri
Sakarya Üniversitesi Yapı Tasarım Kulübünün Hazırladığı Derginin İlk Sayısı

Derginin Tamamını İndirmek İçin Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Kendilerine ve Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Okuyan Diğer Arkadaşlara Selamlar.
Medeniyet Mühendisleri Forum Ailesi Yanınızda olacaktır.


İlk sayımız ile huzurunuzdayız. Karşınızda medeniyete açılan kapı olarak gördüğümüz ve böyle nitelendirdiğimiz mezun olacağımız bu bölüm hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla yeni bir çalışmayla karşınızdayız. Çabamızın karşılığını alacağımızı düşündüğümüz dergimizi siz değerli arkadaşlarımız ve hocalarımızın beğenisine sunmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Üniversite-mizde bölümümüz açısından ilkini gerçekleştirdiğimiz dergimiz sizlere meslekte farkındalık yara-tacak ve bakış açınızı değiştirecek.

Önemsediğimiz iki kitle var. Öğrenci arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz. Aralarında köprü ol-duğumuz düşüncesindeyiz. Okurlarımızı memnun etmek ilk hedefimiz, zira onları memnun etme-miş olsak derginin niteliğini koruyamayız; ikinci hedefimiz öğretmenlerimizi memnun etmek. Zira onlar olmasa dergi olmazdı.

Sizin ilginizi daima üzerinizde tutmak ve sürekli kılmak hassas bir mesele. Şunu rahatlıkla söy-leyebiliriz Yapı Tasarım genç ve dinamik ekibiyle sizlere ve bölümümüze hizmet vermeyi kendine görev edinmiş büyük bir aile .Bizim parçamız olan tüm arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Sizler için en iyisini nasıl yapabiliriz diye çabaladığımızda ulaştığımız nokta kulübümüz açısından gurur verici.

Bu ilk sayımızda sizleri sıkmadan mesleğimizin ne kadar önemli bir meslek olduğunu anlat-maya çalıştık. İnşaat Mühendisliğini sizler için derledik. Mesleğe yeni adım atan arkadaşlarımızı ve tüm inşaat mühendisi adayı arkadaşlarımızı bu zorlu süreçlerinde hepsine başarılar diliyoruz. Medeniyet mühendisi olarak nitelendirilecek bizlerin asli görevi medeniyetin kapılarını açacak eserler oluşturmak ve bu eserlerimizle gurur duymak olacaktır.

Başta dergi yazar ekibimiz olmak üzere kulüp danışman hocamız MUHAMMED ZEKİ ÖZYURT hocamıza da sonsuz teşekkürler.

Bu ilk dergimizde hatalarımız olmuyor mu? Olmaz olur mu? “Hatasız kul olmaz’’ diye bir köşe açarak bizi uyarın, bildirin, hatalarımızıdüzeltelim.


MEDENİYET MÜHENDİSLİĞİ
Medeniyet kavramı; bir ülke veya toplu-mun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade etmektedir. Malumunuz olduğu üzere; inşaat mühendisliğinin İngilizce karşılığı “civil engineering” olup, civilization yani Türkçe deyimiyle medeniyet veya uygarlaştırma mü-hendisliği anlamına gelmektedir. Bu manada, inşaat mühendisi olmak bir yerde medeniyet inşa etmekle yükümlü olmakla eşdeğerdir. İnşaat veya inşa etmek sadece yapı kurmak demek değildir. Elbette inşaat mühendisliği mesleğini icra edenler yollar, köprüler, barajlar, binalar ve bunun gibi birçok yapılar kurarlar. Ancak, bu yapıları inşa etmenin aynı zamanda bir medeniyet kurmak demek olduğunu da unutmamalıdırlar.

Evet arkadaşlar, inşaat mühendisi adayları olarak bu çok kıymetli ve çok önemli sorum-luluğumuzun farkında olmalıyız diye düşünü-yorum. Elbette diğer mühendislik dallarında görev alacak arkadaşlarınızın, mimarların, şairlerin, sanatkâr ve zanaatkârların ve bilu-mum diğer alanlarda görev alacak kişilerin de medeniyetin oluşmasında ihmal edilemeye-cek kadar önemli rolleri vardır. Ancak, adında bizzat medeniyet kavramını içeren tek mesle-ğin, inşaat mühendisliği olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, inşaat mühendisi adayı olanların yükümlülüğünün ne kadar fazla oldu-ğunu kabul etmek zor olmaz.

Diğer taraftan şunu da biliyoruz ki; insa-noğlu var olduğu günden beri hep medeniyet kurma yarışında olmuş ve yeryüzünde farklı medeniyetler kurmuştur. Bu medeniyetler farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Medeniyet tarihi incelenecek olursa; genel anlamda yeryüzündeki medeniyetleri hakkı üstün tutan medeniyetler ve kuvveti üstün tutan medeni-yetler diye ikiye ayırmak mümkündür. Muh-temelen; yeryüzünde yaşanmış olan ve halen yaşanmakta olan savaşların meydana gelme-sinin yegâne sebebi, medeniyetler arasındaki bu keskin farktır, denilebilir.

Sevgili arkadaşlar; medeniyet kelimesinin sözlükteki karşılığı uygarlıktır. Uygar kelimesi, yerleşik hayata ilk geçen Türk kavimi olan Uy-gurlardan gelmektedir. Bildiğiniz üzere; ataları-mız yaşadığımız bu topraklara, bin yıldan fazla bir zaman önce hakkı üstün tutan medeniyet-leriyle ve o medeniyete susamış olan insanların talebiyle gelmiştir. Bu üstün medeniyetlerini, vatan yaptıkları bu toprakların her bir karışına ilmek ilmek işlemişlerdir.

Bu öyle bir medeniyet işleyişidir ki; mimari anlayışıyla, kurduğu eşsiz yapılarıyla, sonra da verecektir. Milletimizin bundan öncekilerde de, 15 Temmuz kalkışmasında kısacası dünyaya sunduğu muhteşem sanatıyla, edebiyatıyla ve yani her yönüyle da bu hainlere cevap verirken önceliği; ne medeniyette atalarımızı medeni-yetlerini kazınamayacak şekilde vatanlarına nakşetmişlerdir.

Bütün bir dünya, Türklerin kurduğu bu medeniyete hayran kalmıştır.

Ancak, kuvveti üstün tutan medeniyetin sahipleri ise, bizim bu toprakları vatan yapmamızı ve medeniyetimizin bu vatanda bulunmasını hiçbir zaman hazme-dememiştir. Bu malum çevreler; tarihin çeşitli evrelerinde bu hazımsızlıklarını sürekli göster-mekten de imtina etmemişlerdir. Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar, İnönü ve daha niceleri ve de en son 15 Temmuz kalkışması esasında hep bu hazımsızlıktan, yani medeniyetler arasındaki çatışmadan kaynaklanmıyor mu, sizce?

Kuşkusuz ki; Milletimiz, medeniyetine kaste-den bu hainlere her seferinde hak ettiği cevabı vermiştir ve şüphesiz bundan şu ne de bu idi, ne de riyakâr oryantalistlerin olamaz dedikleri bir millet olduğunu ispatlamak idi. Milletimizin önceliği, bu eşsiz medeniyeti sahiplenmek ve bu medeniyetin bu topraklardan yani vatanın-dan atılmasına asla müsaade etmeyeceğini göstermek idi.

Sevgili arkadaşlar; bütün bu gerçekler ışığında şunu söylemek lazımdır ki; bir inşaat mühendisi sadece iyi hesap yapan, yapılar kurup büyük maddi imkânlara sahip olabilen kişi demek değildir. İnşaat mühendisi aynı zamanda kurulan medeniyette en önemli roller-den birini hatta birincini oynayan kişi demektir. Yani; inşaat mühendisleri yapılar kurarken aynı zamanda medeniyet inşa ederler. Bu bakımdan, medeniyetimizi kurmadan önce kendi medeni-yetimizi çok iyi tanımak zorundayız. İlimde, fen-de, matematikte, edebiyatta, mimaride, sanatta ve elbette muhteşem yapıların kurulmasında, iyi tanımalı ve geçmişimizi iyi tanımalıyız. Bizim utanmak bir tarafa, gurur duymamız gereken muhteşem bir medeniyet geçmişimiz var ve bunu yarınlara taşıyacak olan sizlere büyük sorumluluklar düşmekte…

Yrd. Doç. Dr. M.Zeki ÖZYURT


Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap