zemin etüdü

Başlatan omerfaruk77

Yanıt: 2
Gösterim: 1926
Son İleti 04 Aralık 2015, 22:39:04
Gönderen: omerfaruk77
BİNA ve BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ RAPORU GENEL FORMATI

Başlatan Medeniyet Mühendisi

Yanıt: 1
Gösterim: 2675
Son İleti 02 Kasım 2018, 14:12:21
Gönderen: Havva GÜNEŞ
BİNA ve BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ RAPORU GENEL FORMATI

Başlatan erhanbaytak

Yanıt: 0
Gösterim: 2395
Son İleti 13 Aralık 2014, 16:53:00
Gönderen: erhanbaytak

Jeolojik-Jeoteknik Etüdü Raporu (Medeniyet Mühendisleri)

 • 4 Yanıt
 • 2974 Gösterim

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Medeniyet Mühendisi

 • Admin
 • ****
 • 1940
 • +42/-2
  • Medeniyet Mühendisleri
Bu Kaynak ARSM Jeoteknik Mühendislik & Müşavirlik İnşaat Ltd. Şti. ‘ne aittir. Forumda Kullanılmak İçin İzin Alınmış Olup Başka Forumlarda İzin Alınmadan ve Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap kaynak olarak gösterilmeden kullanılması Kesinlikle Yasaktır.

jeolojik-jeoteknik etüt Raporlarını Hazırlayan ve Bizlerle Paylaşan Jeoloji Mühendisi Mesut Göçer’e Teşekkür Ederiz.


Kaynağın Bir Kısmı Burada Yazılmıştır. Tamamını İndirmek İçin Konu Altında Bulunan Linki Kullanabilirsiniz.

I. AMAÇ VE KAPSAM

Bu çalışma Bülent Kiper Jeoteknik Taahhüt &Tic. San. Ltd. Şti tarafından hazırlanan ve mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce onaylı 05.10.2000 tarihli “Değirmendere (Kocaeli), Yerleşim Amaçlı Temel Sondajlar ve Jeolojik-Jeoteknik İnceleme Raporu”nda “ Yamaç ve şevlerde stabilite problemi olan alanlar gerekçesiyle Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüd Gerektiren Alan (e2)” olarak tanımlanan saha içinde kalan Kocaeli İli, Değirmendere İlçesi, 1/1000 ölçekli G23c-01-d-2-c nolu pafta, 4900 nolu parseli kapsayan 696 m2’lik alanın İmar Planı Revizyonuna Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu’nu hazırlayarak yerleşime uygunluk değerlendirilmesini yeniden yapmayı amaçlamaktadır..

Bu çalışma kapsamında inceleme alanında yüzeyleyen jeolojik birimlerin yanal ve düşey yöndeki değişimleri, morfo-tektonik özellikleri, yapısal özellikleri, mühendislik ve jeoteknik parametreleri ile dinamik-elastik parametreleri saptamak amacıyla, jeomorfolojik, jeolojik, jeofizik ve jeoteknik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Jeolojik, jeofizik ve jeoteknik parametreler karşılaştırılmış ve inceleme alanında yüzeyleyen birimlerin tüm özellikleri ortaya çıkarılarak yerleşim ve yapılaşma açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen tüm bulgularla birlikte bölgenin doğal afet tehlike ve riski değerlendirilerek yerleşime uygunluk değerlendirilmesi yapılmış ve imar planı revizyonuna esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanmıştır.

İnceleme alanında mevcut durumda yapılaşma bulunmamaktadır. Hemen bitişik parsellerde konut türü çok katlı yapılaşmalar bulunmaktadır (Şekil 1.1). Bu planlama sonucunda inceleme alanında konut türü yapı yapılması planlanmaktadır.

II. İNCELEME ALANININ TANITILMASI VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

II.1. Mekansal Bilgiler – Coğrafi Konum

İnceleme alanı, Kocaeli İli, Değirmendere İlçesi, 1/1000 ölçekli G23c-01-d-2-c nolu pafta, 4900 nolu parseli kapsamaktadır. İnceleme alanı yaklaşık 696 m2’lik bir alana sahiptir. İnceleme alanı İzmit Körfezi’nin güneybatısında, İzmit’in yaklaşık 16.5 km batısında, Gölcük ilçesinin 6 km batısında, yer almaktadır (Şekil 2.1, 2.2). İnceleme alanı civarında konut türü çok katlı yapılaşmalar bulunmaktadır. Ulaşım karayolu ile yapılmaktadır. Her mevsim rahatlıkla ulaşım sağlanabilmektedir.


II.2. İklim ve Bitki Örtüsü

İnceleme alanı ve çevresinde, Marmara bölgesi iklimi, Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında geçiş iklimine sahip olup, yazları sıcak ve az yağışlı, kışları soğuk ve yağışlıdır. Yağışlar kış aylarında kar ve yağmur, diğer mevsimlerde yağmur şeklinde olmaktadır. Körfez kıyıları arasında sıcaklık bakımından farklılıklar bulunmamaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılmış gözlem sonuçlarına göre iklim bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

XIII. SONUÇ VE ÖNERİLER

Kocaeli İli, Değirmendere İlçesi, 1/1000 ölçekli G23c-01-d-2-c nolu pafta, 4900 nolu parseli kapsayan 696 m2’lik inceleme alanında yapılan morfolojik, jeolojik-yapısal özellikler, jeofizik, hidrojeolojik, jeoteknik özellikler (taşıma, sıvılaşma, oturma), zeminlerin mühendislik özellikleri, dinamik özellikler ve doğal afet tehlikesi değerlendirilerek aşağıdaki sonuç ve öneriler sunulmuştur:

• İnceleme alanı, Kocaeli İli, Değirmendere İlçesi, 1/1000 ölçekli G23c-01-d-2-c nolu pafta, 4900 nolu parseli kapsamaktadır. İnceleme alanı yaklaşık 696 m2’lik bir alana sahiptir. Değirmendere belediyesi mücavir alanın 1/25.000 Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmaktadır. Bu planlarda inceleme alanı konut bölgesinde kalmaktadır. İnceleme alanı civarında çok katlı yapılaşmalar bulunmaktadır. İnceleme alanında konut amaçlı yapı yapılması planlanmaktadır.

• İnceleme alanı Bülent Kiper Jeoteknik Taahhüt &Tic. San. Ltd. Şti tarafından hazırlanan ve mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce onaylı 05.10.2000 tarihli “Değirmendere (Kocaeli), Yerleşim Amaçlı Temel Sondajlar ve Jeolojik-Jeoteknik İnceleme Raporu”nda “ Yamaç ve şevlerde stabilite problemi olan alanlar gerekçesiyle Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüd Gerektiren Alan (e2)” olarak tanımlanan alanda kalmaktadır. İnceleme alanı ile ilgili Sakıncalı Alan veya 7269 sayılı Afet yasasına göre alınmış Afete Maruz Bölge Kararı bulunmamaktadır. İnceleme alanında herhangi bir taşkın sahası, sit alanı veya koruma altına alınmış bölge kararları bulunmamaktadır.

• İnceleme alanının 1/1.000 ölçekli eğim haritası hazırlanmıştır. İnceleme alanı deniz seviyesinden 11 m yükseklikte yer almaktadır. İnceleme alanı düz olup, hemen güneyinden itibaren dik bir şev başlayarak tepelik alanlara geçilmektedir.  İnceleme alanında eğim % 00-05 arasında değişmektedir.

• İnceleme alanında yüzeyleyen jeolojik birimlerin yanal ve düşey yöndeki geçişlerini ve yapısal özelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla, inceleme alanının 1/1.000 ölçekli jeoloji haritaları yapılmış ve K-G yönünde jeolojik enine kesit alınmıştır. İnceleme alanında, Kuvaterner yaşlı alüvyal çökeller yer almaktadır. Alüvyal çökeller alüvyal yelpaze-akarsu çökellerinden oluşmaktadır. İnceleme alanının hemen güney sınırına yakın yarmada kumtaşı, şeyl ve metabazitlerden oluşan Akçay Metamorfitleri olarak adlandırılan metamorfik kayaçlar yer almaktadır.
• İnceleme alanının jeolojisi ışığında, birimlerin yanal ve düşey yöndeki değişimleri, zemin profilini, yer altı suyunu, mühendislik özellikleri ve jeoteknik parametreleri saptamak amacıyla, 01.01.2011 ile 02.01.2010 tarihleri arasında derinlikleri 20 m olan toplam 40 m derinlikte 2 sondaj yapılmıştır. Sondajlar jeolojik birimlerin yanal ve düşey yöndeki dağılımları ve jeolojik yapıyı açıklayabilecek derinliklerde yapılmıştır.  İnceleme alanında yapılan 2 sondajda üstten alta doğru sırasıyla 2 farklı seviye ayırt edilmiştir. En üstte yaklaşık 70-80 cm kalınlıkta dolgu malzemesi (1 nolu birim) ve altında gri renkli az kumlu, siltli iri çakıl (2 nolu birim) birimi yer almaktadır.

• Yapılan 2 sondajda her 1.50 m’de Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) yapılarak zeminlerin dayanım parametreleri, sıkılık ve kıvam özellikleri belirlenmeye çalışılmış ve örselenmiş örnekler (SPT) alınmıştır. İnceleme alanındaki zeminin kumlu, siltli iri çakıllardan oluşması nedeniyle (UD) numunesi alınamamıştır. İnceleme alanında yapılan 2 sondajda 1.50-1.95m, 3.00-3.45 m, 4.50-4.95 m ve  6.00-6.45 m derinlikteki SPT N30 değerleri 38 ile 48 arasında değişmektedir. 6.45-6.95 m derinlikten itibaren 20 metreye kadar Refü vermektedir. SPT N30 değerlerinin yüksek çıkması, birimin tamamen iri çakıllardan olduğuna işaret etmektedir.

• Laboratuar çalışmaları kapsamında sondajlardan alınan SPT örnekleri üzerinde zeminin fiziksel – mekanik ve mühendislik parametrelerini belirlemeye yönelik TSE 17025 standartlarına sahip laboratuarda deneyler yaptırılmıştır. PROTEKNİK Zemin ve Kaya Mekaniği laboratuarında SPT deney örnekleri üzerinde ''6 Elek Analizi, 6 Atterberg Limitleri, 6 Su İçeriği tayini ve 6 zemin sınıfı'' deneyleri yapılmıştır.

• İnceleme alanında yapılan 2 sondajda 70-80 cm kalınlıkta dolgu malzemesinin altında 20 m derinliğe kadar kumlu, siltli iri çakıllar kesilmesi nedeniyle (UD) numunesi alınamamış ve bu nedenle zeminin mekanik özelliklerine ait parametreler belirlenememiştir.

• İnceleme alanında yer alan zeminlerin elastik-dinamik parametrelerini saptamak, arazinin jeolojik yapısını ortaya çıkarmak, zemin büyütmesi ve zemin hakim periyodunu belirlemek amacıyla, 1 adet sismik kırılma (MASW) çalışması gerçekleştirilmiştir. Sismik kırılma serilimi inceleme alanının boydan boya kat edecek şekilde yapılmıştır. Yapılan sismik kırılma çalışmasında ofset (grup dışı alıcı) uzaklığı ve Jeofon (grup içi alıcı) aralıkları 2,00 metre, serilim boyu 90 m olarak gerçekleştirilmiş ve Vs hızları kullanılarak 20 metreye kadar derinlik yapısı ortaya çıkarılmıştır. İnceleme alanında yer alan zeminlerin özdirençleri ölçülerek, düşey yöndeki tabaka dağılımlarını, yer altı su seviyesini saptamak ve yer altı yapısını ortaya çıkarmak amacıyla 1 adet Düşey Elektrik Sondajı (DES) çalışması gerçekleştirilmiştir

• İnceleme alanında yapılan 2 sondajda en üstte yaklaşık 70-80 cm kalınlıkta dolgu malzemesi (1 nolu birim) ve altında gri renkli az kumlu, siltli iri çakıl (2 nolu birim) olmak üzere 2 farklı seviye ayırt edilmiştir. İnceleme alanında açılan sondaj kuyularından alınan SPT numuneleri laboratuarda Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırılmasına (USCS) tabi tutulmuştur.İnceleme alanında GM grubu siltli çakıl ve GP kötü boylanmalı çakıl birimleri yer almaktadır.

• İnceleme alanında yapılan sismik kırılma (MASW) çalışması sonucu, Vp, Vs, Vp/Vs, kalınlık, Poisson oranı, yoğunluk, kayma modülü, elastisite modülü, taşıma gücü, oturma, zemin büyütmesi, zemin hakim periyodu, sökülebilirlik ve yatak katsayısı gibi zeminin dinamik ve elastik parametrelerine ait çok sayıda parametre hesaplanmış ve 3 tabaka ayırt edilmiştir.

• İnceleme alanında yapılan sismik kırılma-MASW çalışmasında 3 farklı sismik tabaka ayırt edilmiştir. 1. tabakanın Vp = 705 m/sn, Vs = 245 m/sn;  2. tabakanın Vp = 852 m/sn, Vs = 319 m/sn; 3. tabakanın Vp = 870 m/sn, Vs = 328 m/sn ve Vs30 = 308.7 m/sn olarak bulunmuştur. İnceleme alanında 1. tabakaya ait Vp/Vs oranı 2.88; 2. tabakaya ait Vp/Vs oranı 2.67 ve 3. tabakaya ait Vp/Vs oranı 2.65 olarak elde edilmiştir.  

• İnceleme alanında, 1. tabakanın Poisson oranı 0.431; 2. tabakanın 0.418; 3. tabakanın 0.417; 1. tabakanın yoğunluğu 1.69 g/cm3; 2. tabakanın 1,67 g/cm3; 3. tabakanın 1,68 g/cm3; 1. tabakanın kayma modülü 959 kg/cm2; 2. tabakanın 1704 kg/cm2; 3. tabakanın 1811 kg/cm2; 1. tabakanın elastisite modülü 2745 kg/cm2; 2. tabakanın ise 4835 kg/cm2; 3. tabakanın ise 5134 kg/cm2; 1. tabakanın Bulk modülü 661 kg/cm2; 2. tabakanın ise 9885 kg/cm2; 3. tabakanın ise 10328 kg/cm2 olarak bulunmuştur.

• İnceleme alanında 1. tabakanın boyuna dalga hızı Vp=705 m/sn olup sökülebilirliği kolay; 2. tabakanın Vp hızı=852 m/sn, sökülebilirliği kolay ve 3. tabakanın  Vp hızı = 870 m/sn olup sökülebilirliği kolay olarak saptanmıştır. 1. tabakanın Vs hızı 245 m/sn; 2. tabakanın Vs hızı 319 m/sn; 3. tabakanın Vs hızı 328 m/sn olup, Vs hızına göre,1. tabaka katı, 2. ve 3. tabakalar Çok katı özelliktedir. 1. tabakanın yoğunluğu 1.69 g/cm3; 2. tabakanın yoğunluğu 1.67 g/cm3 ve 3.tabakanın yoğunluğu 1.68 g/cm3 olup, 1., 2. ve 3. tabakalar orta yoğunluktadır. 1. tabakanın kayma modülü 959 kg/cm2; 2. tabakanın 1704 kg/cm2 ve 3. tabakanın 1811 kg/cm2 olup, 1. tabakanın yatay kuvvetlere karşı direnci zayıf, 2. ve 3. tabakanın yatay kuvvetlere karşı direnci orta olduğu görülmektedir. 1. tabakanın elastisite modülü 2745 kg/cm2;  2. tabakanın 4835 kg/cm2 ve 3. tabakanın 5134 kg/cm2 olup, 1. ve 2. tabakanın düşey yamulmaya karşı zayıf  ve 3. tabakanın düşey yamulmaya karşı orta olduğu görülmektedir. 1. tabakanın Poisson oranı 0.431; 2. tabakanın 0.418 ve 3. tabakanın 0.417 olup, 1., 2. ve 3. tabakanın çok gevşek olduğu görülmektedir. 1. tabakanın Bulk modülü 661 kg/cm2; 2. tabakanın 9885 kg/cm2 ve 3. tabakanın 10328 kg/cm2 olup, 1. ve 2 tabakanın saran basınç altında sıkışmalarının az ve 3. tabakanın saran basınç altında sıkışmalarının orta olacağını göstermektedir.

• İnceleme alanında yapılan 2 adet sondajda Kuvaterner yaşlı alüviyal yelpaze-akarsu çökellerini temsil eden GP, GM ve GP-GM grubu kötü derecelenmiş çakıl ve siltli çakıl birimleri kesilmesi nedeniyle, inceleme alanında herhangi bir şişme problemi beklenilmemektedir.

• İnceleme alanında, 70 cm ile 80 cm arasında değişen kalınlıkta dolgu malzemesi sıyrıldıktan sonra, altta yer alan az kumlu siltli iri çakıllardan oluşan birimde herhangi bir oturma sorunu beklenmemektedir. İnceleme alanında yapı temeli GP, GM ve GP-GM grubu kötü derecelenmiş çakıl ve siltli çakıl birimine oturtulacağından dolayı SPT verileri kullanılarak oturma hesabı yapılmıştır. İnceleme alanında SK-1 ve SK-2 nolu kuyularda, 3.0 derinlik için oturma değerleri 1.75 cm, 4.67 cm ve 2.96 cm; SK-1 ve SK-2 nolu kuyularda, 4.50 derinlik için oturma değerleri 1.86 cm, 4.95 cm ve 3.14 cm olarak elde edilmiştir. Elde edilen oturmaların arazi ölçümlerine göre % 50 civarında fazla olduğu görülmüştür. Bu bakımdan elde edilen değer, emin tarafta yani oturma, hesaplanandan daha azdır.  % 50 oranına göre gerçek oturma değerleri 3.0 m derinlik için 0.875 cm, 2.335 cm ve 1.480 cm; 4.50 m derinlik için 0.930 cm, 2.475 cm ve 1.570 cm olması gerekmektedir. İnceleme alanında yapılan hesaplamalarda çıkan sonuçlar ve izin verilen maksimum oturma miktarları karşılaştırıldığında oturma problemi yoktur. SK-1 ve SK-2’deki tüm SPT verileri kullanılarak, zemindeki oturma miktarı hesaplanmıştır. İnceleme alanındaki zeminin oturma miktarları 2.37 cm ile 2.62 cm arasında değişen çok düşük değerler vermektedir. İnceleme alanında yapılan Sismik kırılma (MASW) çalışmasında 1., 2. ve 3. tabakalara ait oturma miktarları 2 cm olarak elde edilmiştir. Bulunan bu değerler sahanın geneli için geçerli olup parsel bazında yapılacak zemin etütleri ile her parsel için ayrı ayrı hesaplanmalıdır.

• İnceleme alanındaki zeminin kumlu, siltli iri çakıllardan oluşması nedeniyle (UD) numunesi alınamamıştır. İnceleme alanında yapı temeli GP, GM ve GP-GM grubu kötü derecelenmiş çakıl ve siltli çakıl birimine oturtulacağından dolayı SPT verileri kullanılarak taşıma gücü hesabı yapılmıştır. İnceleme alanında Kuvaterner yaşlı siltli iri çakıllı birimlerin taşıma gücü 9.84 – 11.97 kg/cm2 aralığında değişmektedir. İnceleme alanında yapılan Sismik kırılma (MASW) çalışmasında 1., 2. ve 3. tabakalara ait emniyetli taşıma gücü değerleri, 1.10, 1.15 ve 1.26 kg/cm2 olarak elde edilmiştir. İnceleme alanındaki zeminin emniyetli taşıma gücü 2.37 kg/cm2 ile 2.64 kg/cm2 aralığında değişmektedir. Elde edilen oturma ve taşıma gücü değerleri imar planına esas ve sahanın geneli hakkında bilgi amaçlı olup, parsel bazında yapılmış ve/veya yapılacak olan çalışmalarda taşıma gücü değerleri ayrıntılı olarak hesaplanmalıdır.

• İnceleme alanında yapılan 20 m derinlikteki 2 sondaj kuyusunda 10 m derinlikte yer altı su seviyesine rastlanmıştır. İnceleme alanında yapılan DES çalışmasında 8.5 ile 60.6 ohm.m özdirenç değerleri elde edilmiştir. 00-0.70 m arasında 34.9 ohm.m, 0.70-2.30 m arasında 8.5 ohm.m ve 2.30-10.0 m arasında 60.6 ohm.m özdirenç değerleri saptanmıştır. Özdirenç düşük olması yer altı suyunun yüzeye yakın ve deniz suyu girişiminin olduğuna işaret etmektedir. İnceleme alanından geçen akar ya da kuru dere yatağı bulunmamaktadır. Yağışlı mevsimlerde yüzey sularının süzülmesine karşın uygun projelendirilmiş çevre drenajı yapılmalıdır.

• İnceleme alanını kapsayan Kocaeli ili, Değirmendere ilçesi, "Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na ait ve Bakanlar Kurulunun 18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayılı karar ile yürürlüğe girmiş olan "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'nda" I. Derece Deprem Bölgesi’nde yer almaktadır. Birinci derece deprem kuşağında yer alan bölgenin etkin yer ivmesi değeri Ao:0,4 g'dır. Bölgede yapılacak tüm yapılarda Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanması gerekmektedir.

• İnceleme alanını yer aldığı Derince merkezli 100 km yarıçaplı bölgede, 1900-20010 yılları arasında olmuş 4.5 ve daha büyük depremlerin Probobalistik deprem tehlike analizi yapılmıştır. Poission olasılık dağılımına göre M 6.0 büyüklüğündeki depremin 10 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 78.5; 50 yıl içinde olma olasılığı yüzde 100; 75 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 100 ve 100 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 100, ortalama tekrarlanma periyodu 7 yıl; M 6.5 büyüklüğündeki depremin 10 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 47.6; 50 yıl içinde olma olasılığı yüzde 96.1; 75 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 99.2 ve 100 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 99.8, ortalama tekrarlanma periyodu 15 yıl; M 7.0 büyüklüğündeki depremin 10 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 23.9; 50 yıl içinde olma olasılığı yüzde 74.4; 75 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 87.0 ve 100 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 93.4, ortalama tekrarlanma periyodu 37 yıl ve M 7.6 büyüklüğündeki depremin 10 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 9.2; 50 yıl içinde olma olasılığı yüzde 38.3; 75 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 51.5 ve 100 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 61.9, ortalama tekrarlanma periyodu 104 yıl olarak bulunmuştur.

• Gumbel Uç Değerler dağılımına göre M 6.0 büyüklüğündeki depremin 1 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 6.6; 10 yıl içinde olma olasılığı yüzde 49.5; 25 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 81.9; 50 yıl içinde olma olasılığı yüzde 96.7 ve 100 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 99.9; M 6.5 büyüklüğündeki depremin 1 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 2.9; 10 yıl içinde olma olasılığı yüzde 25.5; 25 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 52.0; 50 yıl içinde olma olasılığı yüzde 77.0  ve 100 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 94.7; M 7.0 büyüklüğündeki depremin 1 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 1.9; 10 yıl içinde olma olasılığı yüzde 11.9; 25 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 27.1; 50 yıl içinde olma olasılığı yüzde 46.9 ve 100 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 71.8 ve M 7.5 büyüklüğündeki depremin 1 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 0.5; 10 yıl içinde olma olasılığı yüzde 5.3; 25 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 12.7; 50 yıl içinde olma olasılığı yüzde 23.8 ve 100 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 42.0 olarak bulunmuştur.

• Poisson Olasılık Dağılımı kullanılarak Joyner ve Boore (1981) azalım ilişkisine göre M 8.5 büyüklüğündeki depremin 50 yıl içerisinde aşılma olasılığı yüzde 10; Gumbel Uç Değerler dağılımına göre ise M 7.1 büyüklüğündeki depremin 50 yıl içerisinde aşılma olasılığı yüzde 40 olarak hesaplanmıştır. Değişik araştırmacıların bağıntıları kullanılmış Poisson Olasılık Dağılımı’na göre 0.38 g ile 0.94 g arasında ivme değerleri ve ortalama 0.61 g; Gumbel Uç Değerler dağılımına göre ise 0.12 g ile 0.34 g arasında ivme değerleri ve ortalama 0.25 g olarak bulunmuştur.

• İnceleme alanı Kuzey Anadolu Fay Sistemine ait Gölcük segmentinin yaklaşık 1 km güneyinde yer almaktadır. İnceleme alanının bulunduğu bölgede Kuzey Anadolu Fayı (KAF), İzmit Körfezi güneyini sınırlayarak batıya doğru devam eder. İzmit Körfezi güneyinde KAF, Sapanca Segmenti (Tepetarla segmenti) ve Gölcük Segmenti olmak üzere iki ana segmentten oluşur. Bu iki ana segment, Gölcük yakınlarında 1-2 km sola sıçrama yaparak birbirinden ayrılır. Bu sıçramaya bağlı olarak Gölcük çek-ayır havzası gelişmiştir. Gölcük çek-ayır havzası 1-2 km genişlikte ve 6 km uzunluktadır.

• İnceleme alanının Kuvaterner yaşlı alüvyal-akarsu çökeli ortamında çökelmiş GP, GM ve GP-GM grubu kötü derecelenmiş çakıl ve siltli çakıllardan  meydana gelmesi nedeniyle sıvılaşabilecek potansiyele sahip zemin ve ortam bulunmamaktadır. Bu nedenle inceleme alanında sıvılaşma riski söz konusu değildir. SPT-N30 değerleri kullanılara yapılan sıvılaşma analizlerine göre, inceleme alanında sıvılaşma riski bulunmamaktadır.

• İnceleme alanında yapılan sismik kırılma (MASW) çalışmasından zemin büyütme değeri DI: 2.18 ve Zemin hakim periyodu T0: 0.57 sn olarak bulunmuştur. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapı Yönetmeliği uyarınca, inceleme alanının temelini oluşturan Kuvaterner yaşlı GP-GM grubu kötü derecelenmiş-siltli çakıl için; zemin grubu: C, Yerel zemin sınıfı: Z3 spektrum karakteristik periyotları Ta=0,15 Tb=0,60, Etkin yer ivmesi, Ao=0,40 olarak belirlenmiştir. İnceleme alanında yapılacak yapı tasarımında bu değerler dikkate alınmalı ve parsel bazında ayrıntılı olarak belirlenmelidir.

• İnceleme alanı ve yakın çevresini yakından ya da dolaylı olarak etkileyebilecek aktif ya da potansiyel heyelan, akma ve kaya düşmesi vb. doğal afet tehlike ve riski araştırılmıştır. İnceleme alanı düz ve %00-05 gibi çok düşük eğime sahip olması nedeniyle, inceleme alanında heyelan, akma, kaya düşmesi vb. kütle hareketi riski bulunmamaktadır.

• İnceleme alanından geçen kuru ya da akar dere yatağı geçmemektedir. Bu nedenle inceleme alanında su baskını tehlike ve riski bulunmamaktadır. Ancak yağışlı mevsimlerde yüzey sularına karşın iyi bir drenaj sistemi yapılmalıdır
• Kocaeli İli, Değirmendere İlçesi, 1/1000 ölçekli G23c-01-d-2-c nolu pafta, 4900 nolu parseli kapsayan 696 m2’lik inceleme alanında yapılan morfolojik, jeolojik-yapısal özellikler, jeofizik, hidrojeolojik, jeoteknik özellikler (taşıma, sıvılaşma, oturma), zeminlerin mühendislik özellikleri, dinamik özellikler ve doğal afet tehlikesi esas alınarak inceleme alanı yerleşime uygunluk açısından; Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma vb. Açısından Sorunlu Alanlar (ÖA-5.1) olarak değerlendirilmiş ve 1/1.000 ölçekli yerleşime uygunluk haritası EK-IV’de sunulmuştur.

• Morfolojik açıdan eğimin %00-5 arasında olması; jeolojik açıdan GP ve GM grubu kötü derecelenmiş çakıl ve siltli çakıldan oluşması, jeoteknik açıdan önlem alınmadığı taktirde, farklı oturma ve taşıma gücü vb. mühendislik sorunlarının olabileceği ve doğal afet tehlikesi yönünden nispeten yüksek zemin büyütmesi ve zemin hakim periyodlarının beklendiği alan olması nedeniyle inceleme alanı Önlemli Alanlar 5.1 (ÖA-5.1) olarak değerlendirilmiştir. Bu alanlarda her türlü yapılaşmalarda, parsel bazı sondajlı zemin etütlerinde, heterojen zemin koşullarından kaynaklanabilecek, farklı oturma ve taşıma gücü problemleri ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. Araştırma sonuçlarına göre gerekli zemin iyileştirmeleri ve projelendirilerek olası jeoteknik problemler mutlak suretle önlenmelidir. Sahada inşa edilecek olan yapıların temelinde ve çevresinde yeraltı ve yerüstü (yağmur, sel, taşkın vb.) sularına karşı kalıcı bir çevre ve temel altı drenaj sisteminin yapılması gerekmektedir.

• Kocaeli İli, Değirmendere İlçesi, 1/1000 ölçekli G23c-01-d-2-c nolu pafta, 4900 nolu parseli kapsayan 696 m2’lik inceleme alanı için hazırlanan bu rapor imar planı revizyonuna esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu olup, zemin etüt raporu yerine kullanılamaz.


Ekran Görüntüleri;


İndirme Linki;

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Rar Şifresi : medeniyetmuhendisleri.com
« Son Düzenleme: 07 Mayıs 2015, 18:56:55 Gönderen: Medeniyet Mühendisi »
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

*

Çevrimdışı engineer

 • Proje Timi
 • ****
 • 87
 • +3/-0
Ynt: Jeolojik-Jeoteknik Etüdü Raporu (Medeniyet Mühendisleri)
« Yanıtla #1 : 09 Mayıs 2015, 13:11:05 »
Emegi gecenlere ve paylaşımi yapanlara tesekkur ederim güzel bir kaynak ve ornek olmuş
Mühendisûn

*

Çevrimdışı ferhatgul27

 • *
 • 1
 • +0/-2
Ynt: Jeolojik-Jeoteknik Etüdü Raporu (Medeniyet Mühendisleri)
« Yanıtla #2 : 10 Mayıs 2015, 19:57:35 »
qwdqwdwq

*

Çevrimdışı erhanbaytak

 • Root Administrator
 • *****
 • 453
 • +151/-0
  • Medeniyet Mühendisleri
Ynt: Jeolojik-Jeoteknik Etüdü Raporu (Medeniyet Mühendisleri)
« Yanıtla #3 : 10 Mayıs 2015, 22:24:35 »
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap
qwdqwdwq

saygısızlık yapmanın alemi yok.. siteden şutlandın..
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

*

Çevrimdışı naylonbasgan

 • *
 • 8
 • +0/-0
  • E-Posta
Ynt: Jeolojik-Jeoteknik Etüdü Raporu (Medeniyet Mühendisleri)
« Yanıtla #4 : 13 Mayıs 2015, 15:09:14 »
teşekkürler